wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz nie pracujących" realizowanym w partnerstwie z Fundacją na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

22 sierpień 2019

W związku z realizacją projektu „Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nr Projektu: POWR.01.02.01-18-0064/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 18 Uczestników Projektu „Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących”.

Oferty należy składać do dnia do dnia 30.08.2019 roku do godziny 8:00 osobiście lub pocztą kurierską lub pocztą tradycyjną na adres: BD Center sp. z o.o., ul Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów (o terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Biura Projektu).

Zakończenie II tury rekrutacji

01 sierpień 2019

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy II etap rekrutacji. O wynikach zostaną Państwo poinformowani telefonicznie bądź mailowo.

 

Przedłużenie rekrutacji

03 lipiec 2019

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz nie pracujących" zostaje przedłużona do dnia 31.07.2019 r. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku zebrania wymaganej liczby kandydatów do uczestnictwa w projekcie, rekrutacja zostanie zamknięta przed upływem wskazanego terminu.

 

Rozpoczęcie II tury rekrutacji

03 czerwiec 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 03.06.2019 r. rozpoczynamy drugą turę rekrutacji do projektu "Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz nie pracujących".